Jolan Donkers Caravan stalling / Vouwwagen stalling voorwaarden

Jolan Donkers Caravanstalling VOF

Algemene Voorwaarden

caravanstalling

 • Openingstijden: 7 dagen per week van 8.00 uur tot 21.00 uur.
 • Het gestalde object mag zijn afgesloten en voorzien van een trekhaakslot.
 • Gasflessen en andere brandbare/gevaarlijke stoffen mogen niet in de stalling worden achtergelaten. Bij overtreding van deze regel ben je aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten.
 • Indien een accu aanwezig is in het object dienen de polen tijdens het stallen los te zijn.
 • Het binnen en of buitenplaatsen van het gestalde object is in ons beheer. Dit ter bescherming van jouw en andermans eigendommen.
 • Caravans worden kosteloos buitengezet voor vakanties en service in de zomermaanden. Wil je in de maanden november t/m maart de caravan ophalen voor vakantie of service dan moet je dat voor 1 oktober doorgeven zodat wij rekening kunnen houden met stallen. Na 1 oktober kan er een vergoeding in rekening worden gebracht.
 • Reparaties in de stalling zijn niet toegestaan.
 • De stallinghouder of zijn rechtverkrijgenden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of tenietgaan of welke schade ook, die zich zou voordoen tijdens het stallen.
 • Het stallen en het betreden van het terrein geschied op eigen risico.
 • Eigenaar is verplicht zijn caravan / vouwwagen te verzekeren.
 • Voor verzekering dient de eigenaar van het gestalde object zelf zorg te dragen.
 • Betaling voor aanvang van de stalling of uiterlijk binnen 12 dagen na factuurdatum uitsluitend via de bank.
 • Bij betaling naam en kenteken vermelden.
 • Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting behouden wij het recht van retentie.
 • Adreswijziging, opzegging of verandering van het gestalde object dient onverwijld schriftelijk (mail) gemeld te worden.
 • De stallinghouder of zijn rechtverkrijgenden houdt zich het recht voor de stallingsplaats te beëindigen.
 • De stallingsplaats is persoonsgebonden en object gebonden, alleen met goedkeuring stallinghouder overdraagbaar.
 • De prijs wordt vastgesteld aan de hand van de totale lengte en de totale breedte van het gestalde object, inclusief dissel en eventuele fietsendrager achterop.
 • De stallingovereenkomst wordt, indien niet anders is afgesproken, aangegaan voor een jaar.
 • Het stallingjaar vangt aan op de dag van ondertekening van het contract.
 • Wij hanteren geen opzegtermijn voor onze caravan / vouwwagen stalling.
 • Wij streven er naar om een duurzame relatie op te bouwen met onze klanten.
 • Klachten proberen wij altijd op te lossen.
 • Wij hopen dat je jaren plezier mag hebben van onze stalling.

Jolan Donkers Caravanstalling VOF
Loosbroekseweg 61
5388VM Nistelrode
tel       0622064638
email:  caravanstalling@jolandonkers.nl
web:    www.jolandonkersfotografie.nl
web:    www.jolandonkersverhuur.nl
web:    www.jolandonkerscaravanstalling.nl

Meest recente berichten